Tekniske Spesifikasjoner:

Banelengde: 1006 m
Banebredde: 8 -10 m
Høydeforskjell: 6 m - Kupert
Høyde over havet: ca 300 m
Maks ant. karter: 34
Kjøreretning: Moturs og Medurs
Antall magnetstriper: 3
AMB tidtakersystem

Typiske rundetider: 46 - 60 sek (Henholdsvis KZ2 - Cadetti)